Lên đầu trang

Bồi thường đất đai

Gia đình tôi có một mảnh đất do cụ ông tôi để lại. Trước cụ ông mất thì cụ có cho ông A một mảnh đất gồm 137m2. Trong thời gian cụ còn sống cụ có bảo gia đình tôi xây công trình phụ tại đất của ông A. Hiện nay ông A lấy đất mà không xây lại công trình phụ cho gia đình tôi thì bên chúng tôi có quyền khởi kiện không?

Gửi bởi: Nguyễn Văn Quản

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo thông tin bạn cung cấp có thể xảy ra hai trường hợp như sau:
- Trường hợp 1: Cụ của bạn đã tặng cho ông A mảnh đất 137 m2 có điều kiện kèm theo điều kiện là ông A phải cho gia đình bạn xây dựng công trình phụ trên mảnh đất đã cho ông A. Như vậy, trong trường hợp này nếu ông A nhận tặng cho mảnh đất của cụ bạn thì ông A phải có nghĩa vụ xây dựng công trình phụ cho gia đình bạn và gia đình bạn cũng có quyền yêu cầu ông A thực hiện nghĩa vụ này. Nếu ông A không thực hiện thì gia đình bạn có quyền khởi kiện ra tòa án.
- Trường hợp 2: Cụ của bạn chỉ tặng cho ông A mảnh đất 137 m2 và không có điều kiện kèm theo. Trong trường hợp này, ông A không có nghĩa vụ phải xây dựng công trình phụ cho gia đình bạn và bạn không thể khởi kiện ông A để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.
Để xác định gia đình bạn thuộc trường hợp nào trong hai trường hợp trên phải căn cứ vào thỏa thuận tặng cho giữa cụ bạn và ông A. Trường hợp chỉ có thỏa thuận miệng mà không có hợp đồng bằng văn bản thì phải dựa vào sổ địa chính hoặc các giấy tờ nhà đất khác để xác định việc giao dịch. Trường hợp giao dịch chưa thực hiện trên thực tế (chưa hoàn tất thủ tục sang tên) thì mảnh đất này vẫn thuộc sở hữu của cụ bạn và gia đình bạn.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#