• Nghị định 78/2020/NĐ-CP

  Về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

  06/07/2020

  19/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 77/2020/NĐ-CP

  Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

  01/07/2020

  01/07/2020

 • Nghị định 74/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020

  01/07/2020

  15/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 75/2020/NĐ-CP

  Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  01/07/2020

  01/07/2020

 • Nghị định 76/2020/NĐ-CP

  Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

  01/07/2020

  01/07/2020

 • Nghị định 71/2020/NĐ-CP

  Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

  30/06/2020

  18/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 72/2020/NĐ-CP

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

  30/06/2020

  15/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 73/2020/NĐ-CP

  Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

  30/06/2020

  01/07/2020

 • Nghị định 70/2020/NĐ-CP

  Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020

  28/06/2020

  31/12/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 68/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  24/06/2020

  ...

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.