• Thông tư 35/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Gỉấỵ phép kỉnh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kỉnh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm đinh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

  05/05/2020

  05/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 33/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  05/05/2020

  05/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 36/2020/TT-BTC

  Quỵ định mửc thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thảỉ vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn

  05/05/2020

  05/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 34/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

  05/05/2020

  05/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 23/2020/TT-BTC

  Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

  13/04/2020

  01/06/2020

 • Thông tư 20/2020/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

  01/04/2020

  20/05/2020

 • Thông tư 15/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn việc in, pbát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuẩt để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu

  23/03/2020

  07/05/2020

 • Thông tư 13/2020/TT-BTC

  Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  06/03/2020

  20/04/2020

 • Thông tư 02/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm

  06/01/2020

  24/02/2020

 • Thông tư 01/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

  03/01/2020

  20/02/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.