• Quyết định 36/2019/QĐ-TTg

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

  25/12/2019

  15/02/2020

 • Quyết định 35/2019/QĐ-TTg

  Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

  19/12/2019

  15/02/2020

 • Quyết định 34/2019/QĐ-TTg

  Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

  18/12/2019

  03/02/2020

 • Quyết định 33/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

  14/11/2019

  31/12/2019

 • Quyết định 32/2019/QĐ-TTg

  Về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

  29/10/2019

  15/12/2019

 • Quyết định 31/2019/QĐ-TTg

  Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài

  09/10/2019

  09/10/2019

 • Quyết định 30/2019/QĐ-TTg.

  Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

  08/10/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

  08/10/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 29/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

  03/10/2019

  25/11/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  16/09/2019

  01/11/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.