• Thông tư 02/BKH-DN

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/CP ngày 12/05/1995 về thủ tục đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam

  30/01/1996

  30/01/1996

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 01/TTLB/BKH-TCCP

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kế hoạch đầu tư thuộc UBND địa phương

  02/01/1996

  02/01/1996

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 01/BKH-TCCP-TTLB

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan kế hoạch đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương

  02/01/1996

  02/01/1996

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.