• Thông tư 5-LĐTBXH/TT

  Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang làm việc tại Lào và Cam-pu-chia

  18/07/1987

  02/08/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 2-TT/LB

  Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia

  15/06/1987

  15/06/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 3-LĐTBXH/TT

  Hướng dẫn về trợ cấp khó khăn cho công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và các đối tượng thương binh - xã hội

  15/06/1987

  01/05/1987

 • Thông tư liên tịch 1/LB-TT

  Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và một số chế độ ưu đãi khác đối với công nhân, viên chức làm việc tại Lào và Căm-pu-chia

  30/03/1987

  01/10/1986

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 10/TBXH

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219-CT ngày 1-9-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về bảo đảm chế độ nuôi dưỡng theo định lượng cho thương binh nặng, bệnh binh nặng

  15/09/1986

  30/09/1986

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 08/TT-LB

  Giải thích và hướng dẫn bổ sung một số điểm và thực hiện Nghị định số 236/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

  25/08/1986

  25/08/1986

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 08/TT-LB

  Giải thích và hướng dẫn bổ sung một số điểm và thực hiện Nghị định số 236/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

  25/08/1986

  20/04/1995

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 1-TBXH

  Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với người hưởng chính sách thương binh và xã hội

  04/01/1986

  01/09/1986

 • Thông tư liên tịch 10/TT-LB

  Hướng dẫn việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân chuyên nghiệp.

  02/06/1983

  02/06/1983

 • Thông tư 04/TBXH

  Về thủ tục hồ sơ trợ cấp Bảo hiểm xã hội.

  29/04/1983

  29/04/1983

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.