• Thông tư liên tịch 71/TTLB

  Quy định về thu lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ chứng nhận tại Việt Nam cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú

  05/12/1991

  05/12/1991

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 01/TTLN

  Hướng dẫn việc điều tra, xử lý các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra

  08/09/1988

  23/09/1988

 • Thông tư liên tịch 04/TTLB

  Về việc giải quyết cho người Việt Nam có nguyện vọng xuất cảnh đoàn tụ gia đình và vì lý do nhân đạo

  02/06/1988

  02/06/1988

 • Thông tư liên tịch 14 TC/CN

  Sửa đổi chế độ trang phục và tiền nộp lại cho công quỹ trong nước đối với cán bộ công nhân viên chức đi công tác dài hạn ở nước ngoài.

  21/04/1988

  21/04/1988

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 139/TT-LB

  Về việc thi hành hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự đã ký với nước ta với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

  12/03/1984

  27/03/1984

 • Quyết định 88/QĐ

  Về việc sửa đổi một số điểm trong bản Quy định về hoạt động thông tin báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 1-VPNG ngày 8/1/1975

  21/02/1980

  21/02/1980

 • Quyết định 01-VPNG

  Công bố bản quy định của Bộ Ngoại giao về hoạt động thông tin báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam Dân chủ công hoà

  08/01/1975

  23/01/1975

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.