• Thông tư 33/LĐ-TT

  Về việc hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành bản Điều lệ tạm thời quy định việc tuyển dụng và sử dụng nhân công ở nông thôn của Chính phủ

  17/10/1960

  01/11/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 1512/LĐ-NC

  Về việc hướng dẫn giải quyết một số nhân công mà trước đây các xí nghiệp, công trường... đã tự ý tuyển dụng

  15/10/1960

  30/10/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 33-TC/HCP-1

  Hướng dẫn thi hành nghị định số 42-cp ngày 14-9-1960 của hội đồng chính phủ quy định chính sách đối với những người đào, mò, nhặt được các loại kim khí quý, đá quý, hoặc chỉ dẫn chỗ chôn giấu những thứ trên

  13/10/1960

  13/10/1960

 • Thông tư 38-TT/TC/NN

  Sửa đổi Thông tư số 38-TT/TC/NN ngày 28/09/1959 về cách tính nhân khẩu nông nghiệp đối với cán bộ phù động

  28/09/1960

  28/09/1960

 • Thông tư 11/TT-PC

  Về việc bảo vệ đường sông

  23/09/1960

  08/10/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 735-TC/HCP/P1

  Về việc sửa đổi mức tối đa về phụ cấp hao mòn xe đạp tư đi công tác

  16/08/1960

  16/08/1960

 • Thông tư 25-TC/HCP/P1

  Hướng dẫn thi hành chỉ thị số 123-ttg ngày 31-5-1960 của thủ tướng chính phủ về việc bỏ chế độ xe đạp công ở cơ quan

  25/07/1960

  25/07/1960

 • Thông tư 23-TC/ST

  Quy định cụ thể việc thi hành nghị định của hội đồng chính phủ số 22-cp ngày 30-06-1960 về việc trích nộp lãi của hợp tác xã mua bán cơ sở cho ngân sách nhà nước

  07/07/1960

  07/07/1960

 • Thông tư 12/LĐTT

  Về việc hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Nghị định 8/CP ngày 18/4/1960 của Hội đồng Chính phủ về việc cấp giấy đăng ký cho thợ và người lao động ngoài biên chế Nhà nước

  20/05/1960

  04/06/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 10/LĐ-TT

  Về việc hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 7/CP ngày 18/4/60 của Hội đồng Chính phủ về việc cấp phát sổ lao động

  16/05/1960

  31/05/1960

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.