• Thông tư 10-TTg

  Về việc giải thích Thông tư số 73-TTg ngày 7/7/1962 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc quản lý đất tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị

  04/02/1963

  19/02/1963

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 05-TTg

  Về việc quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghiệp vụ cho cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân

  15/01/1963

  01/01/1963

  Ngưng hiệu lực

 • Chỉ thị 78-TTg

  Về việc bảo đảm an toàn trong khi bảo quản, vận chuyển, phân phối và dùng thuốc nổ

  24/07/1962

  24/07/1962

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 73-TTg

  Về việc quản lý đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị

  07/07/1962

  22/07/1962

  Ngưng hiệu lực

 • Quyết định 72-TTg

  Về khu rừng Cúc Phương

  07/07/1962

  22/07/1962

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 67-TTg

  Về việc quy định biện pháp, tổ chức giữ gìn bí mật của Nhà nước để thi hành Nghị định số 69/CP ngày 14/6/1962 của Hội đồng Chính phủ

  20/06/1962

  05/07/1962

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 46-TTg

  Về việc quản lý tài sản thuộc về động sản vắng chủ ở các thành phố thị xã

  18/04/1962

  03/05/1962

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 442-TTg

  Về việc quy định việc cất giữ, sử dụng các vật bằng kim khí quý, đá quý đối với các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước

  25/11/1961

  10/12/1961

  Ngưng hiệu lực

 • Quyết định 368-TTg

  Về việc thành lập Hội đồng thẩm duyệt chương trình tài liệu đào tạo công nhân kỹ thuật

  13/09/1961

  28/09/1961

  Ngưng hiệu lực

 • Quyết định 61-CP

  Tách cục lương thực ra khỏi Bộ Nội thương, và đặt thành một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ

  13/05/1961

  13/05/1961

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.