• Quyết định 88/QĐ

  Về việc sửa đổi một số điểm trong bản Quy định về hoạt động thông tin báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 1-VPNG ngày 8/1/1975

  21/02/1980

  21/02/1980

 • Quyết định 01-VPNG

  Công bố bản quy định của Bộ Ngoại giao về hoạt động thông tin báo chí của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam Dân chủ công hoà

  08/01/1975

  23/01/1975

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.