• Thông tư 222-TC/ĐKT

  Ban hành chế độ kế toán tài sản cố định trong các xí nghiệp quốc doanh

  11/10/1980

  11/10/1980

 • Thông tư 10-TC/VP

  Hướng dẫn việc lập sổ thuế và thu thuế nông nghiệp năm 1981

  27/09/1980

  27/09/1980

 • Thông tư 11/UB-TT

  Quy định và hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp trách nhiệm của Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước

  01/09/1980

  01/09/1980

 • Thông tư 11/BNV-D45

  Quy định việc cấp giấy phép cho nhân dân đến các xã biên giới

  28/08/1980

  28/08/1980

 • Thông tư 257/TTg

  Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 184-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý biên chế các cơ quan Nhà nước.

  27/08/1980

  27/08/1980

 • Thông tư 16/TBXH

  Hướng dẫn việc thi hành chế độ đối với công nhân, viên chức chế độ cũ làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, Nhà nước, nay hết tuổi lao động phải nghỉ việc

  18/07/1980

  18/07/1980

 • Thông tư 15/TBXH

  Hướng dẫn tổ chức quản lý, sinh hoạt của công nhân, viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động

  18/07/1980

  18/07/1980

 • Thông tư 10/NN-TT

  Hướng dẫn thi hành Điều lệ bảo vệ cây trồng trong sản sản xuất nông nghiệp

  10/07/1980

  10/07/1980

 • Thông tư 07 TC/CTN

  Hướng dẫn việc thi hành Pháp lệnh ngày 23-6-1980 của Uỷ ban thường vụ quốc hội và chỉ thị số 202-TTg ngày 25/6/1980 của thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm về chính sách thuế công thương nghệp và thuế sát sinh.

  30/06/1980

  30/06/1980

 • Thông tư 9/BYT-TT

  Hướng dẫn tổ chức giường bệnh tại trạm y tế, xí nghiệp, trường học theo Quyết định 15-CP ngày 14/1/1975 của Hội đồng Chính phủ

  25/06/1980

  25/06/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.