• Thông tư 12/NT

  Hướng dẫn bổ sung về việc tổ chức thương nghiệp cấp huyện

  21/06/1980

  21/06/1980

 • Thông tư 253/TTHĐ

  Hướng dẫn thi hành bản Điều lệ ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế về sản xuất, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm đối với tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 358-CP ngày 3/10/1979 của Hội đồng Chính phủ

  21/05/1980

  21/05/1980

 • Thông tư 5/NH-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 32-CP ngày 31/1/1980 của Hội đồng Chính phủ về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam

  05/05/1980

  01/06/1980

 • Thông tư 148/TTg

  Về việc quản lý chặt chẽ thuốc nổ

  02/05/1980

  02/05/1980

 • Thông tư 393/TBXH

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 351-CP ngày 25/9/1979 của Hội đồng Chính phủ

  21/04/1980

  21/04/1980

 • Thông tư 33/TBXH

  Hướng dẫn cách tính mức bình quân thu nhập để thi hành chế độ tiền tuất

  03/04/1980

  03/04/1980

 • Thông tư 3/CB-UB

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 304-CP ngày 29/8/1979 về tổ chức bộ máy, biên chế của nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước

  07/03/1980

  07/03/1980

 • Thông tư 60/TTg

  Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định ban hành Quy chế cho tầu thuyền nước ngoài hoạt động trên các vùng biển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  19/02/1980

  19/02/1980

 • Thông tư 5/TT-TCĐ

  Về chế độ quản lý việc sử dụng quỹ phúc lợi tập thể ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Nhà nước

  19/02/1980

  19/02/1980

 • Thông tư 06 TC/CTN

  Hướng dẫn một số điểm về việc thi hành thuế công thương nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

  01/02/1980

  01/02/1980

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.