• Quyết định 15-CP

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với giáo viên ngành giáo dục phổ thông

  14/01/1981

  29/01/1981

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 03-LB/TT

  Về việc việc gửi, nhận, chuyển, phát bưu phẩm, bưu kiện xuất, nhập khẩu có thực vật và sản phẩm thực vật

  08/01/1981

  08/01/1981

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 6-CP

  Về việc quy định thẩm quyền xử lý của Hội đồng Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế

  05/01/1981

  05/01/1981

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 3/CP

  Về việc thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính ở nội thành, nội thị

  03/01/1981

  03/01/1981

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01-LĐ/TT

  Về việc bổ sung việc hướng dẫn làm và sử dụng sổ lao động cho công nhân, viên chức Nhà nước

  02/01/1981

  17/01/1981

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.