• Thông tư 08-BTC/HCVX

  Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 439-CT ngày 24/12/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

  08/02/1991

  23/02/1991

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 08-TC/HCVX

  Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 439-CT ngày 24-12-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

  08/02/1991

  08/02/1991

 • Thông tư 07-TC/TCT

  Hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 06-HĐBT ngày 7/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế tài nguyên

  07/02/1991

  01/01/1991

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 01-BNV(V26)

  Về việc tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân trong các trại giam

  23/01/1991

  07/02/1991

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 9/NH-TT

  Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức tín dụng Việt Nam

  17/01/1991

  17/01/1991

 • Thông tư 05/TC-CN

  Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 408-CT ngày 20-11-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh công tác tài vụ kế toán và hoạch toán kinh tế của các xí nghiệp quốc doanh

  09/01/1991

  09/01/1991

 • Thông tư 03-TC/GTBĐ

  Hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng Việt Nam

  04/01/1991

  04/01/1991

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04-BTC/TT

  Hướng dẫn việc trích thưởng đối với người có công phát hiện và bắt giữ hàng lậu

  04/01/1991

  04/01/1991

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 02 TC/CÐTC

  Hướng dẫn việc thực hiện tiền thưởng cuối năm đối với CNVC khu vực HCSN và LLVT

  03/01/1991

  03/01/1991

 • Thông tư 01-TC/TCT

  Hướng dẫn hoạt động của các đội kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước trong năm 1991

  02/01/1991

  01/01/1991

  Ngưng hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.