• Thông tư 14/2000/TT-BXD

  Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP

  13/11/2000

  28/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 27/2000/TT-BLĐTBXH

  Hướng dẫn sửa đổi về thủ tục lập hồ sơ của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày không thoát ly

  09/11/2000

  09/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2000/TT-BNG

  Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

  08/11/2000

  08/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 112/2000/TT-BNN-XDCB

  Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán các công trình Xây dựng cơ bản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

  06/11/2000

  06/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 07/2000/TT-TCHQ

  Hướng dẫn thi hành Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại và hoạt động đất khác, nhập khẩu gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài

  02/11/2000

  17/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 13/2000/TT-BXD

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng

  01/11/2000

  16/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 28/2000/TT-BVHTT

  Hướng dẫn Nghị định 26/2000/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/CP về tổ chức hoạt động điện ảnh

  31/10/2000

  15/11/2000

 • Thông tư 06/2000/TT-TCHQ

  Thông tư của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  31/10/2000

  31/10/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 11/2000/TT-BXD

  Hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn đầu tư đã thực hiện của công trình xây dựng về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng của dự án đầu tư và xây dựng

  25/10/2000

  09/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 107/2000/TT-BTC

  Hướng dẫn đăng ký hành nghề kiểm toán

  25/10/2000

  25/08/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.