• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 07/2016/TTTL-BGTVT-BCA-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/04/2016 Văn bản được ban hành 07/2016/TTTL-BGTVT-BCA-BQP
01/06/2016 Văn bản có hiệu lực 07/2016/TTTL-BGTVT-BCA-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.