• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/01/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 121/2008/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/12/2008 Văn bản được ban hành 121/2008/TT-BTC
14/01/2009 Văn bản có hiệu lực 121/2008/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.