• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 10/2018/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/01/2018 Văn bản được ban hành 10/2018/TT-BTC
20/03/2018 Văn bản có hiệu lực 10/2018/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.