• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/12/2018 Văn bản được ban hành 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH
05/02/2019 Văn bản có hiệu lực 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.