• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/01/2019 Văn bản được ban hành 02/2019/TT-BKHĐT
01/03/2019 Văn bản có hiệu lực 02/2019/TT-BKHĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.