• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/02/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/12/2018 Văn bản được ban hành 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT
04/02/2019 Văn bản có hiệu lực 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.