• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 07/2019/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/11/2019 Văn bản được ban hành 07/2019/TT-BTP
10/01/2020 Văn bản có hiệu lực 07/2019/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.