• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 09/2019/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/12/2019 Văn bản được ban hành 09/2019/TT-BTP
25/01/2020 Văn bản có hiệu lực 09/2019/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.