• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2007
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2007/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2007 Văn bản được ban hành 02/2007/TT-BNV
06/07/2007 Văn bản có hiệu lực 02/2007/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.