• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 06/2020/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/06/2020 Văn bản được ban hành 06/2020/TT-NHNN
15/08/2020 Văn bản có hiệu lực 06/2020/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.