• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 02/07/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BTC-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/01/2007 Văn bản được ban hành 03/2007/TTLT-BTC-BTP
05/02/2007 Văn bản có hiệu lực 03/2007/TTLT-BTC-BTP
26/05/2008 Được bổ sung 36/2008/TTLT-BTC-BTP Xem tại đây
02/07/2011 Văn bản hết hiệu lực 03/2007/TTLT-BTC-BTP
02/07/2011 Bị thay thế 69/2011/TTLT-BTC-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.