• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2020
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 70/2020/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/06/2020 Văn bản được ban hành 70/2020/NĐ-CP
31/12/2020 Văn bản có hiệu lực 70/2020/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.