• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 3/2020/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/07/2020 Văn bản được ban hành 3/2020/TT-BNV
05/09/2020 Văn bản có hiệu lực 3/2020/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.