• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 28/04/2014
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 134/2008/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/10/2008 Văn bản được ban hành 134/2008/QĐ-TTg
01/11/2008 Văn bản có hiệu lực 134/2008/QĐ-TTg
15/06/2011 Được bổ sung 25/2011/QĐ-TTg
28/04/2014 Văn bản hết hiệu lực 134/2008/QĐ-TTg
28/04/2014 Bị thay thế 21/2014/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.