• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/08/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 58/2008/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/07/2008 Văn bản được ban hành 58/2008/QĐ-BTC
17/08/2008 Văn bản có hiệu lực 58/2008/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.