• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/05/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 22/2009/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/11/2009 Văn bản được ban hành 22/2009/TT-BYT
24/05/2010 Văn bản có hiệu lực 22/2009/TT-BYT
15/01/2015 Văn bản hết hiệu lực 22/2009/TT-BYT
15/01/2015 Bị bãi bỏ 44/2014/TT-BYT
16/07/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 09/2015/TT-BYT Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.