• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/07/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/06/2005 Văn bản được ban hành 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT
29/07/2005 Văn bản có hiệu lực 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT
15/07/2006 Bị bãi bỏ 1 phần 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT Xem tại đây
15/07/2006 Được bổ sung 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT Xem tại đây
22/06/2007 Bị thay thế 1 phần 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN Xem tại đây
01/05/2010 Được bổ sung 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT Xem tại đây
15/01/2012 Văn bản hết hiệu lực 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT
15/01/2012 Bị thay thế 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.