• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 16/2010/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/06/2010 Văn bản được ban hành 16/2010/TT-BGTVT
14/08/2010 Văn bản có hiệu lực 16/2010/TT-BGTVT
01/03/2013 Bị bãi bỏ 1 phần 53/2012/TT-BGTVT
15/12/2016 Văn bản hết hiệu lực 16/2010/TT-BGTVT
15/12/2016 Bị thay thế 17/2016/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.