• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/10/2010 Văn bản được ban hành 157/2010/TTLT-BTC-BTP
26/11/2010 Văn bản có hiệu lực 157/2010/TTLT-BTC-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.