• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 28/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/07/2008 Bị bãi bỏ 49/2008/TT-BTC
26/11/2010 Văn bản được ban hành 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP
10/01/2011 Văn bản có hiệu lực 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP
14/04/2013 Được bổ sung 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Xem tại đây
28/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP
28/01/2016 Bị thay thế 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.