• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 23/2010/TT-BKH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/12/2010 Văn bản được ban hành 23/2010/TT-BKH
26/01/2011 Văn bản có hiệu lực 23/2010/TT-BKH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.