• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2011/TT-VPCP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/04/2011 Văn bản được ban hành 03/2011/TT-VPCP
15/06/2011 Văn bản có hiệu lực 03/2011/TT-VPCP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.