• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 42/2011/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/11/2011 Văn bản được ban hành 42/2011/TT-BYT
15/01/2012 Văn bản có hiệu lực 42/2011/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.