• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 71/2011/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/12/2011 Văn bản được ban hành 71/2011/QĐ-TTg
05/02/2012 Văn bản có hiệu lực 71/2011/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.