• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 40/2012/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/10/2012 Văn bản được ban hành 40/2012/QĐ-TTg
12/12/2012 Văn bản có hiệu lực 40/2012/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.