• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2007/TT-BCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/06/2007 Văn bản được ban hành 03/2007/TT-BCN
27/08/2007 Văn bản có hiệu lực 03/2007/TT-BCN
01/01/2013 Văn bản hết hiệu lực 03/2007/TT-BCN
01/01/2013 Bị thay thế 33/2012/TT-BCT
01/01/2013 Bị thay thế 52/2012/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.