• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/09/2012 Văn bản được ban hành 21/2012/TT-BLĐTBXH
20/11/2012 Văn bản có hiệu lực 21/2012/TT-BLĐTBXH
01/11/2014 Bị hết hiệu lực 1 phần 24/2014/TT-BLĐTBXH Xem tại đây
01/11/2014 Được bổ sung 24/2014/TT-BLĐTBXH Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.