• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 37/2013/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/06/2013 Văn bản được ban hành 37/2013/QĐ-TTg
01/09/2013 Văn bản có hiệu lực 37/2013/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.