• Hiệu lực:
  • Ngày có hiệu lực: 13/10/1963
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 142-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/09/1963 Văn bản được ban hành 142-CP
13/10/1963 Văn bản có hiệu lực 142-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.