• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 30/2013/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/07/2013 Văn bản được ban hành 30/2013/TT-BGDĐT
10/09/2013 Văn bản có hiệu lực 30/2013/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.