• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/09/1999 Văn bản được ban hành 21/1999/TT-BLĐTBXH
27/09/1999 Văn bản có hiệu lực 21/1999/TT-BLĐTBXH
01/08/2013 Văn bản hết hiệu lực 21/1999/TT-BLĐTBXH
01/08/2013 Bị bãi bỏ 11/2013/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.