• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 28/03/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/08/2005 Văn bản được ban hành 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT
27/09/2005 Văn bản có hiệu lực 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT
28/03/2010 Văn bản hết hiệu lực 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.