• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 07/2013/TT-BVHTTDL
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/11/2013 Văn bản được ban hành 07/2013/TT-BVHTTDL
01/01/2014 Văn bản có hiệu lực 07/2013/TT-BVHTTDL
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.