• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/07/2014 Văn bản được ban hành 22/2014/TT-BGDĐT
22/08/2014 Văn bản có hiệu lực 22/2014/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.