• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 126/2014/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/08/2014 Văn bản được ban hành 126/2014/TT-BTC
01/10/2014 Văn bản có hiệu lực 126/2014/TT-BTC
01/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 126/2014/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.